Enam Rukun Iman

Enam Tiang Iman

Apakah Enam Rukun Iman

Tugu-tugu Iman adalah perkara-perkara yang diyakini, dalam Islam. Iman
bererti iman. Terdapat enam (6) pilar iman. Tiang-tiang ini terdiri daripada:

Iklan : Pakej Umrah Murah 2019

Kepercayaan kepada Allah

Sudah tentu tiang pertama adalah kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, Kebanyakan
Berguna. Percaya kepada Allah di atas segalanya adalah yang pertama dan yang paling penting. Bukan sahaja kepercayaan kepada Allah
bersendirian tetapi dalam cara Dia digambarkan melalui Qu’ran dan Ahadith (Pepatah) Nabi Muhammad (Peace Be On Him). Ini juga termasuk semua 99 nama Allah yang Maha Kuasa

Kepercayaan pada Malaikat-Nya

Tugu kedua iman adalah kepercayaan kepada malaikat Allah. Malaikat adalah
utusan Allah. Mereka bukan anak-anaknya sebagaimana yang difikirkan oleh mereka. Mereka adalah
dicipta dari cahaya dan diciptakan, sebelum manusia, untuk tujuan
menyembah Allah. Mereka juga boleh muncul dalam bentuk seorang lelaki jika diperintahkan
berbuat demikian. Beberapa nama malaikat, yang kita tahu, adalah Jibra’il, Mika’il,
Israfil, dan Malik. Mereka mempunyai banyak pekerjaan seperti penjaga, penjaga gerbang, dan
Trumpeters.

pakej umrah 2019

Kepercayaan kepada Rasul-Nya

Pilar ketiga adalah kepercayaan kepada Rasulullah saw. Saya tahu dua puluh lima
(25) Nabi-nabi yang disebut dalam Al-Qur’an. Nabi-nabi ini adalah: Elishia, Ayub, Daud,
Dhul-Kifl, Aron, Hud, Abraham, Enoch, Elias, Yesus, Isac, Ishmael, Lot, Musa,
Nuh, Salih, Shuaib, Salomo, Ezra, Yakub,
John, Jonah, Joseph, Zachariya, Muhammad. Dikatakan bahawa terdapat banyak
yang lain mengarah ke 313. Muhammad adalah Nabi terakhir dan terakhir dan akan ada
tidak ada selepas dia. Itulah kewajipan kita sebagai umat Islam untuk menghantar salaams (Damai dan
Berkah Allah) ketika menyebut nama-nama para Nabi.

Kepercayaan dalam Kitab-kitab-Nya

Tali keempat iman adalah kepercayaan dalam kitab-kitab Allah. Di sini ia adalah
kepercayaan bahawa ketika buku-buku ini diturunkan, mereka benar-benar adalah seorang
mesej dari Allah. Satu-satunya buku yang tersisa adalah Al-Quran secara keseluruhan, kerana ia
adalah wahyu terakhir Allah akan menghantar kepada kami. Terdapat empat buku yang diketahui manusia:
Taurat (Torah) yang dihantar dengan Nabi Musa (Musa), yang
Mazmur (Zaboor) dihantar dengan Nabi Dawud (Daud), yang
Injil (Injeel) yang dihantar dengan Nabi Isa (Isa) dan Al-Qur’an
dihantar bersama Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Islam perlu percaya kepada semua
buku-buku ini dan bukan hanya Al-Qur’an.

umrah 2019

Kepercayaan pada Hari Terakhir

Pilar iman kelima dalam kepercayaan pada Hari Terakhir. Ini adalah hari kiamat
perakaunan untuk semua perbuatan; jahat atau baik, besar atau kecil. Dalam kehidupan kita, kita perlu
percaya bahawa semua yang kita lakukan akan memberi kesan pada Hari Terakhir. Tidak ada seorang pun selain Allah yang mengetahui
apabila hari ini akan datang, jadi terpulang kepada kita untuk hidup setiap hari seolah-olah ia adalah kita
lepas.

Kepercayaan di Al-Qadar

Tugu terakhir iman adalah kepercayaan dalam pra-ordainment. Apa maksudnya
bahawa segala-galanya dalam kehidupan kita sudah ditulis. Adalah menjadi kewajipan kita untuk mengetahui
apa yang Allah kehendaki akan berlaku. Juga Dia adalah pencipta segala sesuatu termasuk
perbuatan kami. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Hidup kita ditetapkan, tetapi
itu tidak bermakna bahawa kita berusaha lebih kurang untuk mencapai kesempurnaan.

Tiang-tiang ini adalah tanah suci iman kita sebagai umat Islam, memandangkan
hakikat bahawa rukun Islam adalah asas kita. Mempunyai keyakinan dalam semua
Ini bermakna anda memahami Islam dan memahami bahawa iman anda adalah
benar.