Perjanjian dan Syarat Kereta Sewa

PENYEWA MENGGUNAKAN INSURAN SENDIRI

Jika penyewa memilih untuk menggunakan insurans sendiri, maka penyewa menerima semua liabiliti untuk semua kerugian, kos dan ganti rugi yang dinyatakan dalam fasal 15 (a) hingga (c), dan bersetuju bahawa fasal 17 tidak terpakai bagi kerugian, kos dan ganti rugi.

Toyota Vios

KESALAHAN TRAFIK

Semua penalti yang berkaitan dengan lalu lintas dan / atau kesalahan letak kereta adalah tanggungjawab penyewa dan pemiliknya boleh mengenakan caj kad kredit penyewa bagi apa-apa bayaran pelanggaran lalu lintas dan / atau tempat letak kereta yang ditanggung oleh penyewa. Pemilik mengaku, sekiranya pemilik menerima notis tentang apa-apa kesalahan lalu lintas atau tempat letak kereta yang dilakukan oleh penyewa, untuk menghantar satu salinan apa-apa notis sedemikian kepada penyewa secepat yang dapat dilaksanakan dan untuk memberikan maklumat yang diperlukan kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk notis seperti yang diarahkan kepada penyewa. Penyewa mempunyai hak untuk mencabar, mengadu, pertanyaan atau objek terhadap kesalahan yang didakwa kepada pihak berkuasa penguat kuasa yang mengeluarkan dan berhak untuk mendapatkan pendengaran mahkamah (dalam tempoh 56 hari dari tarikh notis pelanggaran atau 28 hari dari tarikh terbitan notis peringatan).

Pemilik juga mungkin mengenakan yuran pentadbiran sebesar $ 30 ditambah CBP untuk menampung kos pemprosesan dan menghantar kepada notifikasi penyewa yang berkaitan dengan lalu lintas dan / atau pelanggaran parkir.

PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA

Pemilik mempunyai hak untuk menamatkan sewa dan mengambil milik segera kenderaan jika penyewa gagal mematuhi mana-mana terma Perjanjian Sewa, atau jika kenderaan itu rosak. Penamatan sewa di bawah kuasa fasal ini hendaklah tanpa menjejaskan hak-hak lain pemilik dan hak penyewa di bawah Perjanjian Sewa atau sebaliknya.

GPS

Penyewa mengakui bahawa mereka bertanggungjawab untuk: (a) kerosakan atau kerugian, termasuk kecurian, unit GPS dan / atau aksesorinya. Caj itu ialah $ 200 ditambah CBP seunit; dan (b) fi pengendalian dan bayaran barang di mana aksesori GPS rosak dan / atau tidak dikembalikan dengan unit GPS. Caj itu adalah $ 30 ditambah GST setiap sewa.

PERSEKITARAN OPTIONAL

Di samping perlindungan insurans yang dinyatakan di atas, penyewa juga boleh memilih pilihan Insurans Kemalangan Peribadi (PAI) dan / atau Opsyen Pengurangan Peribadi dan Pembelian Bagasi (PEB) dan / atau Pengurangan Kelebihan (ER) dengan menunjukkan Dokumen Sewa. Insurans PAI dan PEB ditawarkan bagi pihak penanggung jamin polisi semasa, dan pemilik hanya bertindak sebagai agen mereka dalam mengatur insurans ini. Jumlah yang berlebihan dan kadar harian yang kena dibayar berkenaan ER adalah bergantung kepada umur penyewa, jenis kenderaan yang disewa, dan lokasi sewa.

Penyewa mengakui bahawa penanggung jamin, dan / atau terma, dan / atau caj yang kena dibayar untuk PAI, PEB atau ER boleh berubah tanpa notis kepada penyewa; atau ketersediaan PAI, PEB atau pilihan ER boleh dibatalkan tanpa notis kepada penyewa.

AKTIVITI PRIVASI
Maklumat yang diminta dari penyewa adalah untuk membolehkan pemilik menilai permintaan penyewa untuk menyewa kenderaan. Penyewa tidak perlu membekalkan maklumat ini, tetapi jika penyewa tidak, maka pemilik tidak dapat menyewa kendaraan tersebut. Penyewa mengakui bahawa pemilik akan mengumpul, memegang dan menggunakan maklumat peribadi penyewa untuk tujuan yang berkaitan dengan sewa kenderaan dan penyediaan layanan pelanggan yang berkaitan, termasuk pemasaran langsung dan menilai kepuasan pelanggan dengan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pemiliknya. Penyewa selanjutnya mengakui bahawa maklumat peribadi sedemikian boleh didedahkan kepada agensi pemungutan hutang sekiranya penyewa menyalahi pembayaran dalam pembayaran apa-apa wang yang terhutang kepada pemilik, atau pihak lain yang terlibat dalam kemalangan dengan kenderaan itu semasa di sewa ke penyewa; atau mana-mana organisasi yang bertanggungjawab untuk memproses atau mengendalikan pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas; dan penyewa dengan ini membenarkan pendedahan maklumat peribadi mereka untuk tujuan tersebut.

Untuk medapatkan perkhidmatan sewa kereta murah. Anda boleh layari website ini. Terdapat perlbagai jenis sewa kereta  murah untuk anda sewa. Untuk tempoh sewa kereta yang lama, anda akan mendapat diskaun sehingga 30%. Harga ? Jangan risau, sewa kereta murah sahaja. Betul. Sewa kereta murah kami ini memang rendah sekiranya dibandingkan dengan pasaran dluar. Tidak percaya ? Anda boleh hubungi encik nabil di talian 019 254 7964 atau whatsapp beliau.